Säljorganisation

Svårigheterna är att implementera en ny strategi i organisationen, att ändra ett inarbetat mönster och arbeta på ett ovant sätt.

Målet är att säljarna/klientansvariga och alla andra som har kundkontakt uttrycker att ”nu arbetar vi på rätt sätt, det är roligare och resultaten kommer”. En konferens genomförs där vi byggt upp presentationen enligt retorikens och argumentationens alla gyllene regler. Då är alla med.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.