Säljbeteende

Säljare/klientansvariga blir efter ett tag fast i sina rutiner. Det innebär allt för mycket tid på etablerade kunder och kontakter.

Målet är att säljarna /klientansvariga arbetar på ett annorlunda sätt med etablerade kunder och känner sig säkra i kontakten med nya kundämnen. Vi tränar och coachar säljarna/klientansvariga genom att tillämpa säljstrategin och anpassa denna till aktuella kunder och kundmöten. Det leder till större säkerhet och därmed större sannolikhet för order till ett bättre täckningsbidrag.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.