Säljutveckling

Ulf Harling har en väl genomarbetad lösningsdriven försäljningsstruktur som implementerats i olika organisationer, IT/Management, Managementkonsulter, Teknisk konsultbyrå, Advokatbyrå,Revisionsbyrå, Mediabyrå för att nämna några.

Det innebär att Ulf Harling tillsammans med uppdragsgivaren kartlägger de speciellaförutsättningarna som gäller, formulerar tydliga mål och sätter ett värde på konsultinsatsen.Vi tränar säljarna inför varje möte och analyserar sedan utfallen. Vi nöter på tills målen har uppnåtts.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.