Uppdragsgivare

Företag

ABB, AstraZeneca, Ericsson, Handelsbanken, H&M, IKEA, NCC, OM, SPP, Siemens PLM, SKF,Trygg Hansa, Volvo

Myndigheter

Ekobrottsmyndigheten, Finansdepartementet, Regeringskansliet, Riksrevisionen, Rikspolisstyrelsen, Statskontoret.

Kursledare

Ashridge University, Academedia, Handelshögskolan, IFL, KTH Executive School, Mgruppen, SverigesMarknadsförbund, Talarforum, Gymnasieskolor.

Vidareutbildning

Cambridge Office/Multicultural ManagementHarvard/Negotiation SkillsIFL/Styrelseprogrammet

Utbildning

Pol.mag. (Politicus Magistrus) Stockholms Universitet 1970

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.