Om Harling

”Framträdande egenskaper hos Harling är att han på ett prestigelöst sätt får med sig andra med fokus på kvalitet och resultat.” S. Hultquist, Hultquist Kommunikation AB

”Med välbehag minns jag alla kontakter med dig och dina insatser för Statskontoret. För mig var
du alltid den seriösa och mycket kunniga konsult som hade förmågan att verkligen förstå våra
komplicerade problem och som på ett engagerat och mycket konstruktivt sätt kunde bidra till
problemlösning. Många konsulter har jag träffat under mitt yrkesverksamma liv, men du är den
bästa!” Lennart Brege, Statskontoret.

”We can fully recommend him with full confidence in his ability without reservation… one of very few
consultants we would say this about actually. Ulf has a long history of helping sales organizations
and sales professionals in particular to improve their sales performance in lasting ways. He has also
worked with another US software company locally a couple of years ago coaching six Strategic Sales
Managers helping them boost sales and take new customers.” Roger Benson, Creative Partnership
AB.

» Ulf Harling CV 2010 (in english) (pdf)

» Ulf Harling (Jobbcoach) (pdf)

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.