Harling tipsar

SWITCH; HOW TO CHANGE THINGS WHEN CHANGE IS HARD

En mycket tydlig lärdom från boken är att den gamla logiken med ANALYSERA-TÄNKA-ÄNDRA fungera dåligt. Utgå istället från känslorna för då skapar man en grogrund för förändring. VISA-KÄNNA-ÄNDRA är den nya ansatsen eller kanske är det alltid så man har gjort när man fått en förändring att fungera.

Boken ger många konkreta tips och exempel på hur man får igenom förändringar när det verkligen är svårt. Mycket inspirerande!

BLUE OCEAN STRATEGY

Den röda oceanen karaktäriseras av att alla leverantörer är inne på samma marknad. Det blir som hajar som kämpar om samma byte och därför flyter blod.

Den blå oceanen är fri från konkurrenter om man hittar den vill säga.

Röda oceanen Blå oceanen
• Konkurrerar på samma marknad • Skapar sin egen marknad
• ”Vinna över konkurrenterna” • Negligera Konkurrensen
• Utveckla nuvarande efterfrågan • Skapa nu efterfrågan
• Klara lönsamhetsindex i branschen • Överträffa lönsamhetsindex med råge

Exempel på företag som tillämpat Blue Ocean Strategy och byggt sin egen ocean
– Cirque du Soleil (cirkus) Canada
– Yellow Tail, (vin) Australien

Det är ingen ”rocketscience” bara sunt förnuft. Läs boken och låt dig inspireras av alla exempel.

LITTLE RED GOLF BOOK

Harvey Penick är världens i särklass med erkända golfinstruktör – alla kategorier. Han har 50 framgångsrikaår bakom sig och har tränat de bästa i USA. Han samlade alla sina erfarenheter under alla år i en liten rödbok med korta konkreta tips. Dessa var hemliga till dess att han kom överens med sin son att publicera råden. Jag kan garantera dig, att om du är intresserad av golf och vill förbättra ditt spel, så kommer du hamassor av nytta och glädje av boken. Varje ord väger tungt!

VAFÖR JAG KÄNNER SOM DU KÄNNER

Varför smittar skratt och gäspningar? Hur kommer det sig att vi spontant känner sympati för vissa människor och inte för andra? Varför kan vi intuitivt förstå personer i vår närhet och känna av deras känslor och sinnesstämningar? Förklaringen ligger i de nyligen upptäckta spegelneuronerna som gör det möjligt att känna medkänsla och delta i andras glädje och smärta. Spegelneuronerna är nyckeln til en rad egenskapersom gör människan unik. Redan det lilla spädbarnet har en häpnadsväckande förmåga till imitation och möjlighet att ge sin in i ömsesidig lek där de första mellanmänskliga relationerna utvecklas. Man läser bokensom om det vore en deckare, så spännande är det.

KONSTEN ATT FINNA MÖJLIGHETER

Benjamin Zender arbetar som dirigent för Boston Philarmonic Orchestra och hans hustru Rosamund arbetar som psykoterapeut. Tillsammans har de skrivit en underbar bok och hur vi kan undvika att koncentrera oss på svårigheter och i stället koncentrerar oss på möjligheter. De visar exempel på de får fram världsstjärnor inom musiken med tolv olika övningar som tex ”Allt är påhittat”, ”Att vara en tillgång”, ”Att ge efter förpassionen”. Dessa övningar kan vi själva ta till oss. Jag gav t.ex. alla deltagare i ett program jag ledde för några år sedan MVG vid programstart. Förutsättningen var att de inom en vecka skrev ett mail till mig där de motiverade varför de hade fått ett MVG. Det var fantastiska beskrivningar som de sedan levde upp till!

DE KYLANDE STJÄRNORNA

Forskare är överens om att jorden under det senaste århundradet blivit varmare. Men vet vi egentligenvarför det har hänt? Det kylande stjärnorna sammanfattar en lysande, djärv och otvivelaktigt kontroversiell ny teori om den globala uppvärmningen. Det handlar om samspelet mellan moln, solen och den kosmiskastrålningen, dvs subatomära partiklar från exploderande stjärnor. Henrik Svensmark har skrivit bokentillsammans med Nigel Calder. Henrik leder Center for Sun-Climate Research vid Danish National Space Center. Han mottog 1997 Knud Höjgaarads Annivesary Research Prize och 2001 Energy-E2 Research Prize.Nigel är vetenskapsskribent för New Scientist och vann UNESCO:s Kalinga Prize for Populaization ofScience. Tunga gubbar!

VAD SOM HÄNDER I VÄRLDEN

Fredik Härén har verkligen fått till det så att vi på ett lättbegripligt sätt får en uppfattning om den fundamentala förändring som sker i världen när millioner människor i ”utvecklingsländerna” nu får möjlighet att utnyttja sin kreativa förmåga. The ACM International Collegiate Programming Contest är världens mest prestigefulla programmeringstävling för universitetsstudenter. Den sponsras av IBM och kallas för The Battle of the Brains. Drygt 6 000 lag från mer än 1 700 universitet från 82 länder är med och tävlar. Brons fick St. Petersburg University. Silvret gick till Tsinghua University och guld till Warsaw University. 7 av 10 på tio-i topplistan kom från ”utvecklingsländerna”. Dags att ta bort citationstecknet!

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.