Framgångsnycklar

Andrew Carnegie gav Napoleon Hill i uppdrag att ägna 25 år till att hitta framgångens nycklar.

Han intervjuade extremt framgångsrika personer företagare, entreprenörer och politiker och fick
fram ”hemligheterna”. Jag har sammanställt dessa, integrerat framgångsfaktorerna med
exempel från framgångsrika företag på 2000-talet samt utvecklat verktyg och metoder
som kommer ditt företag tillgodo när vi samarbetar. Detta presenterades för första gången 2009 på
Företagsdagen i Visby med 600 åhörare med en föreläsningen på 1,5 tim.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.