Framgångssäljare

Det finns nu omfattande forskning kring vilka säljare och vilket säljbeteende som skapar uthållig framgång.

Forskningen skiljer sig markant från gängse uppfattningar och jag har sammanställt vad som genererar säljframgång. Uppdragsgivare är Företagarna och föreläsningen tar 1,5 tim.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.