Transaktionsanalys

Deltagarna skall kunna styra sig själv och andra genom att känna igen normerande, analyserande och känslomässiga beteenden.

Vi går igenom TA-modellen, deltagarna får göra självtester och praktisera i övningar. Uppdragsgivare är ofta olika konsultföretag och jag har genomfört programmet under 20 år i Sverige och utomlands. Föreläsning med övningar tar
3 timmar.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.