Harvardmetoden

De flesta kan inte skilja mellan en positionell och en principiell förhandlingsstil. Det innebär att man lätt hamnar i låsningar där ingen part är nöjd i slutändan.

Genom Harvardmetoden kan vi ändra spelplanen genom att först ”förhandla om hur vi skall förhandla”. Deltagarna kommer att få med sig material och checklista för att kunna förbereda förhandling i hemmet, med kunder eller medleverantörer. Uppdragsgivare Regeringskansliet, Ericsson m.fl. Föreläsning med övningar 3 tim.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.