Skräddarsydda händelsestyrda

I skräddarsydda händelsestyrda företagsspel identifierar uppdragsgivaren ett antal kritiska faktorer och av dessa väljer vi ut tre.

Målet är att få fram ett spel som motsvarar verkligheten. Vi gör det tillsammans med uppdragsgivaren och skriver texterna, beslutsalternativen och poängsättningen. Resultatet blir att det finns ett spel som kan genomföras många gånger med interna och även externa handledare.

Exempel; livsmedelssektorn

Deltagare; Alla marknads- och säljchefer

Gruppstorlek; 40 vid ett tillfälle

Kritiska faktorer;

  • EU-lagstiftningen
  • Misstänkt salmonella i äggleverans
  • Ny utländsk konkurrens

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.