Datorstödda

Genom den kraftfulla plattform som PowerSim erbjuder har vi kunnat bygga tre dynamiska simulatorer. I simulatorerna har deltagarna tydliga mål de skall uppnå efter 5 år och sedan ett antal strategiska områden de månatligen skall fatta beslut om.

Återkoppling sker omedelbart på displayen. Mer än 2 000 dynamiska samband finns i programmen. Genom att simulera 5 år på 20 minuter så hinner deltagarna göra simuleringen många, många gånger och därmed skaffa sig egna erfarenheter och se övergripande dynamiska sammanhang. Deltagarna får i uppgift att upprätta en strategi och sedan implementera den i datorn. Efter utsatt tid får deltagarna redogöra för sina resultat och vi kopplar upp deras datorer på projektorn så alla kan följa i vilken utsträckning de följt sin strategi. Resultatet blir att deltagarna bättre förstår affärslogiken och vikten att arbeta strategisk och inte händelsestyrt.

Affärsmannaskap IT/Management

Beskriver den kvalitativa logiken som kännetecknar ett konsultföretag inom IT/Management. Finns sedan 10 år tillbaka med som en programpunkt i KTH Executive Schools program Consultancy Management samt konsultföretags ledningsgrupper och styrelser.

”Mycket intressant att arbeta och lära, att genomföra och att pröva och att arbeta med de andra”.

”Vilken ögonöppnare, riktigt bra föreläsare”.

”Otroligt kul och lärorikt”

Deltagare i programmet 2010.

Affärsmannaskap Utveckling, Produktion och Marknadsföring av skrivare

Beskriver den kvantitativa logiken som kännetecknar företag som producerar. Praktikfall från tillverkare av skrivare.

Affärsmannaskap e-handel

Beskriver e-handelslogiken. Praktikfall från ett företag som säljer trädgårdsprodukter.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.