Affärsspel

De flesta tycker det är motiverande att utmana sig själv och sina kollegor i affärsspel som är kopplat till något som liknar den egna verksamheten. Då kan man pröva nya grepp utan att behöva riskera varken pengar eller renomme!

Vi lär oss både snabbare och bättre hantera framtida komplexa situationer genom att träna
affärsmannaskap i dynamiska men trygga miljöer. Det innebär att inlärningen sker genom att
deltagarna skaffa sig egna erfarenheter tillsammans med andra utifrån en simulerad eller efterliknad
verklighet. Då finns det möjlighet att ta risker, testa gränser och nya förslag utan att det får några
större negativa konsekvenser. Den kritiska framgångsfaktorn är att man tillsammans med en erfaren
coach och de andra deltagarna får möjlighet att reflektera över de beslut som fattats och dess
konsekvenser.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.