Jag kan erbjuda dig någonting unikt som merparten av Sveriges konsulter inte haft tid att skaffa sig.

Nämligen 30 års samlad erfarenhet – till din tjänst.

30 års praktiskt arbete. Ulf Harling har anlitats som konsult av globala företag, konsultföretag, småföretag, Regeringskansliet, olika typer av organisationer. I uppdragen sätter vi alltid upp tydliga effektmål tillsammans. Sedan jobbar vi mot dessa och leverans sker. Effektmätningar visar att investeringen i konsultinsatser verkligen ger en hävstång i säljutveckling och kostnadsbesparingar.

Ulf Harling har en väl genomarbetad lösningsdriven försäljningsstruktur som implementerats i olika organisationer.

Det innebär att Ulf Harling tillsammans med uppdragsgivaren kartlägger de speciella
förutsättningarna som gäller, formulerar tydliga mål och sätter ett värde på konsultinsatsen.

Mer om säljutveckling Kontakta Harling

Vi skräddarsyr utifrån vad beställaren exakt vill uppnå.

Tillsammans med uppdragsgivaren sätter vi upp de exakta målen som inspirationsföreläsningarna skall uppnå. Sedan integrerar vi forskning med tanke och känsla och förbereder inspirationsföreläsningen med bilder och dokumentation.

Mer om inspirationstal Kontakta Harling

De flesta tycker det är motiverande att utmana sig själv och sina kollegor i affärsspel som är kopplat till något som liknar den egna verksamheten.

Vi lär oss både snabbare och bättre hantera framtida komplexa situationer genom att träna affärsmannaskap i dynamiska men trygga miljöer.

Mer om affärsspel Kontakta Harling

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.